Curso sobre o manexo da aula virtual e algunhas ferramentas para a ensinanza das matemáticas en secundaria.