Curso dirixido a alumnado de 1º de bacharelato da modalidade de Ciencias Sociais.

Tras un repaso, dunha semana de duración, de varios temas imprescindibles dados na ESO,

trataremos, con tarefas ocasionais, os seguintes temas:

  • Números
  • Álxebra
  • Funcións
  • Probabilidade
  • Estatística
  • Xeometría
  • Trigonometría