Neste curso trataremos contidos máis avanzados de Bioloxía relacionados coa Xenética, o ADN e a transmisión dos caracteres hereditarios. Relacionaremos as leis que rixen a herencia xenética co proceso evolutivo e, por último profundizaremos nos múltiples aspectos da Xeoloxía e a Tectónica de Placas.