Un curso atípico require medidas especiais, por iso, ao longo das seguintes sete semanas traballaremos a través desta aula virtual algúns dos contidos deste curso programados para alumnado de 3 anos.