Este curso creouse para facilitar ao alumnado a aprendizaxe e o uso do SAAC coñecido comunmente como PECS.