Dirixido os alumnos de 3 da ESO na materia de Física e Química.
Trataranse os temas modelos atómicos e táboa periódica.