Curso dirixido ao alumnado de 3º ESO e no que se inclúen contidos relativos a materia de Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas.