CURSO 2020-21

Segundo establece a ORDE do 25 de xuño de 2020 (DOG 9 de xullo de 2020),

pola que se aproba ocalendario escolar para o curso 2020/2021

nos centros docentes sostidos con fondos públicos

na Comunidade Autónoma de Galicia,

as clases comezan o día 10 de setembro.