Claustro

Estela Castro García - Dirección  e Xefatura de estudios

Leire González Fernández - Secretaría

Esther Aísa Vicién

María Castro Maquieira

Elena Cobas Mínguez

Emilio Conde Casas

Amalia Cota Camiña

Leire González Fernández

Sara López González

Mª Ginesa Mañas Perdiz

Eva Paniagua Gutiérrez

Berta Perujo Cobelo

Manel Antonio Porteiro Rives

Adrián Rego Fernández