MATERIAIS E LIBROS CURSO 2021-22

LIBROS E MATERIAIS 2021-22

 

Achegamos nos seguintes documentos adxuntos

os listados por niveis do material e libros

para o próximo curso 2021-22:

 

MATRÍCULA 2021-22

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

Do 20 ao 30 de xuño é o periodo para formalizar a matrícula do alumnado novo. O centro porase en contacto coas familias para organizar citas para recoller a seguinte documentación:

- Anexo III-1 de Formalización de matrícula (documento anexo).

- 2 fotos carné do alumno/a

- Copia dos DNI-NIF dos pais ou titores legais e do alumno/a.

- Copia do libro de familia.

- Copia da tarxeta sanitaria.

- Copia da tarxeta das vacinas.

- Fotocopia da sentencia que adxudica a tutela, no caso de separación ou divorcio.

AXUDAS MUNICIPAIS DE COMEDOR

AXUDAS MUNICIPAIS DE COMEDOR DO CONCELLO DE VIGO PARA ALUMNADO DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS E PRIVADOS CONCERTADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL (2ª ETAPA), EDUCACIÓN PRIMARIA E SECUNDARIA PARA O CURSO 2021-22

O prazo de presentación das solicitudes será do 10 de xuño ao 7  de xullo, ambos os dous incluídos.

As solicitudes das axudas presentaranse no Concello de Vigo mediante cita previa que se poderá solicitar a partires do luns 7 de xuño a través de:

      

      Acceso aos documentos nos ficheiros adxuntos: