TODO O TRABALLO DE 3º NIVEL E SOLUCIÓNS

 Os traballos poderán escribirse nun papel ou folla de caderno. Contestar sólo áspreguntas   pode facerse unha  FOTOGRAFÍA CO TELÉFONO MÓBIL. Pódense enviar ao whatsapp do profesor, que xa llo mandei ou a o e- mail ediblan2@gmail.com.