TRABALLO ESCOLAR 3º (INGLÉS)

  • RECORDATORIO: O alumnado con libro de texto (CLASSBOOK) de préstamo deberá entragalo no colexio. 

Oxford Rooftops 3

  • RECOMENDACIÓNS (09/06):
    • Seguir traballando co "ActivityBook". (Está dispoñible na plataforma BlinkLearning a nova versión para os que queirades repasar e traballar.)
    • Unha proposta voluntaria para traballar o vocabulario sobre os alimentos sería crear un menú saúdable utilizando unha plantilla, facendo un debuxo ou recortando imaxes dun folleto e escribir o nome dos alimentos. 

 

 GUÍA PARA UTILIZAR O MATERIAL DE BLINKLEARNING (pode consultarse aquí)