PROFESORADO

Curso 2021/2022

 

NOME

FUNCIÓN

CONTACTO

Manuel Casabielle Sáez

Director

mcasabielle@edu.xunta.gal

Laura Lorenzo Diz

Titora de 1º- 2º EP |

lld@edu.xunta.gal

Uxía Muñïz Quintela

Titora de 3º- 4º EP e ED.Física

uxiamq@edu.xunta.gal

Cristina Teixeira Fernández

Titora de 5º- 6º EP

cristina.teixeira@edu.xunta.gal

Manuel Casabielle Sáez

Mestre de música

 

mcasabielle@edu.xunta.gal

Juana Mª Mariño Basoco

Mestra de Relixión

 

jubasoco@edu.xunta.gal

Javier Santos González

Xefe do Departamento de Orientación

javier.santos@edu.xunta.gal

José Luis Campaña Parada

Especialista de AL

 

 

jcparada@edu.xunta.gal

Araceli García Navia

Especialista de PT

 

araceli.garcía.navia@edu.xunta.gal

José Ramón Mayo Tajes

Especialista de Inglés

joseramonmayotajes@edu.xunta.gal