Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Ciencias da Natureza de terceiro.

Ciencias Sociais de terceiro.

Páxinas de interese e exercicios para practicar as matemáticas.

Curso que pretende expoñer aspectos fundamentais para o recoñecemento, a xestión e a regulación das emocións.
Conciencia emocional, recoñecemento da expresión corporal, escala das emocións, estratexias para a súa regulación ante diversas situacións.
O curso pretende expoñer aspectos fundamentais para a mediación na solución pacífica de conflictos.
Reflexión sobre os conflictos máis frecuentes, reaccións e repostas habituais, mediación.
Curso no que imos cooperar entre os profes, para ensinarlles a traballar e aprender aos nosos alumnos/as de maneira coopertiva.

https://www.survio.com/survey/d/G7K4K9Q9G6V9R6S2F