Amosaranse neste curso as actividades a realizar polos alumnos e alumnas que requiran apoio individual.