Este curso vai dirixido aos nenos que rematan a Educ. Primaria e acceden a ESO. Nós faremos referencia ao I.E.S. Ramón Cabanillas pois e o centro ao que estamos inscritos cara a matriculación dos nenos. Tamén, nun boletin informativo, damos uns consellos aos pais dos nenos que pasan a esta etapa-

Dende o departamento de orientación facemos unha proposta para xestionar o tempo de confinamento, falamos dos beneficios de crear rutinas e hábitos nos nenos ( incluímos as terefas na casa), comentamos pautas e consellos para levar mellor este tempo de confinamento.