ANPA

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POLA ANPA CEIP DE VITE 1

NESTAS LIGAZÓN PODEREDES DESCARGAR O DOCUMENTO DE SOLICITUDE DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POLA ANPA DO CEIP DE VITE 1. PARA CALQUEIRA CONSULTA OU INSCRICIÓN TEDES QUE DIRIXIRVOS A:

anpavite1@gmail.com

Consello Escolar

A Xunta Electoral do CEIP de Vite, reunida onte, deu visto e prace a todas as actas de escrutinio recibidas de Mestres, Familias e PAS.

 

Os resultados obtidos foron os seguintes:

 

SECTOR

Candidatura

a) Profesorado

García Precedo, Beatriz Veneranda

Electa

Illobre González, María Laura

Electa

Leboráns Budiño, Alicia María

Electa

Rodríguez García, María Carmen

Suplente

b) Nais/Pais/Titores legais do alumnado    

Soto Campos, José Luis

Electa

Bernárdez Rodal, Raquel

Electa

c) Persoal de Administración e Servizos     

Seoane Boquete, Beatriz                                             

Electa

d) ANPA

Faise constar que a representante do sector de pais de alumnos, Dª María Luz López Pardal corresponde á proposta feita pola ANPA do Colexio de acordo co establecido no artigo 39 do Decreto 74/1996, do 17 de outubro (DOG do 21).

e) Concello

Faise constar que o representante do Concello de Santiago de Compostela no centro será D. Xan Xesús Duro Fernández, de acordo coa comunicación recibida do propio concelleiro e co establecido no artigo 39 do Decreto 74/1996, do 17 de outubro (DOG do 21).

 

Contra esta resolución, e de acordo do artigo 51 do Decreto 92/1988 do 28 de Abril, poderase presentar reclamación perante o Xefe Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. O prazo para presentala é de 15 días a partires do 1 de Decembro.

 

Queremos agradecer a todos os actores neste proceso, especialmente das familias aos membros da Mesa Electoral de Familias Jose Antonio Cebey, Sandra Castro e Xabier Espiña  e a Maria del Carmen Giménez da Xunta Electoral pola súa colaboración: GRAZAS!

Abalar Móbil

Nas reunións do pasado martes saíu o tema da conectividade entre toda a Comunidade Edicativa. Como ben sabedes, o Equipo Directivo ten ao voso dispór un correo que procuramos que sexa de atención rápida ante calquer aviso que non sexa urxente (para urxencias mellor chamar ao teléfono do cole).

Pero o que non sabían moitos é que existe unha aplicación na que nos acaban de dar de alta, que é Abalar Móbil: unha útil aplicación que vos permite, dende calquera aparello con internet, acceder aos datos dos vosos fillos e fillas. Principalmente valerá para saber as faltas de asistencia e mesmo xustificalas, ou as notas de cada trimestre; pero paulatinamente implementaremos a posibilidade de pedir citas de titoría e recibir avisos mandados polo Centro directamente ao voso móbil de xeito masivo. 

Dádenos tempo para actualizarnos, que non deixa de ser un bo avance, pero un avance ao que nos teremos que afacer. E, se vós tamén queredes ser Papás e Mamás 2.0, xa sabedes!

A ligazón para Abalar Móbil é ESTA. Lembrade que NON É SÓ para as aulas Abalar: é para todo o cole.

Para telo dispoñible no móbil podedes descargar a aplicación de xeito gratuito dende o Google Play ou a Apple Store, por exemplo.

Felicidades a Héctor Cajaraville polo premio Xerais 2015

Xa o gañou en xuño, pero o pasado venres, na compostelá libraría Couceiro, el tivo un momento de lembranza para o CEIP de Vite: GRAZAS!

Gracias polo Apoio, maese Héctor

Comunícannos que Héctor é ex-vitense: parabéns a este veterano de Vite

 

Eleccións ao Consello Escolar: 2ª Reunión da Xunta Electoral

Segunda Acta da Xunta Electoral

 

En Santiago, sendo as 11:00 do día 14 de Novembro do 2018 reúnense no CEIP de Vite I desta localidade as persoas abaixo relacionadas, nomeadas en virtude do artigo 30 do Decreto 92/1988 do 28 de Abril, segundo a nova redacción do Decreto 374/1996 do 26 de Xullo que regula a constitución da Xunta Electoral responsable da organización e supervisión do procedemento de elección dos membros do Consello Escolar, con obxecto de tratar so seguintes asuntos:

 

1º. Proclámanse, segundo as solicitudes chegadas, no tempo regulamentado, os seguintes candidatos:

 

Sector de pais/nais:

Dona Begoña Nieto Barreiro 

Don David Serrano Amarelle 

 

Sector de mestres/as: 

Dona Mª Rita Coira Durán 

Dona Carmen Iglesias Cajade

Dona Teresa Márquez Fernández

Dona Ángeles Vázquez Guerra

 

En canto á praza asignada á ANPA maioritaria do centro, a ANPA Burgo das Nacións nomeou por medio de escrito formal  a Dona Mª José Gigirey Suárez.

Para a praza asignada ao Concello de Santiago mantívose o posto de Don Xan Xesús Duro Fernández.

 

2º Fíxase a data da próxima reunión para o día posterior ao das votacións para atender as resolucións das reclamacións presentadas no intervalo establecido. De non existir reclamacións ou non ser consideradas conformes pola Xunta Electoral, quedarán proclamados  candidatos definitivos.

 

3º. Celébrase o sorteo público para elixir os membros da mesa electoral dentro do sector  Familias de alumnado  e saen os seguintes compoñentes e, por conciliación, a Xunta decide que calquera dos titores legais dunha mesma familia poderá aceptar ser membro da mesa. Marcamos o número de censo para sinalar quen é verdadeiramente o seleccionado:

 

TITULARES     SUPLENTES
1. (272) Familia Sola Ferreiro 1. (296) Familia Vega Echevarría 
2. (161) Familia Prieto Maceira 2. (95) Familia Castro García 
3. (286) Familia Trenco García 3. (122) Familia Heredia López
4. (157) Familia Conde López 4. (81) Familia Fraga González

 

 

4º  Establécese o modelo de papeleta da votación, que se anexa a esta acta.

 

5º Ratifícase o horario de votación de 16h a 19h o martes 27 de novembro de 2018.

 

Nova directiva na ANPA

A ANPA vén de mudar a súa directiva baixo o seu acordo de ciclos bienais para os cargos. Presentamos á nova directiva:

 

Presidenta: María José Gigirey Suárez

Vicepresidenta: Eva Vale Baltar

Secretario: José Luis Soto Campos

Tesoureira: Inés Romero Antelo

Vogal: María Eugenia Maceira Pampín

Vogal: Begoña Nieto Barreiro

Vogal: Raquel Bernárdez Rodal  

 

Ánimo a todos!

Nova Directiva da ANPA

A ANPA do cole infórmanos que, tra-la renovación dos seus cargos directivos, os postos quedan así:

- Presidente: Jose Soto

- Vicepresidenta: Uxía Maceira

- Secretaria: Eva Baltar

- Tesoreira: Maria Gigirey

- Vogal: Javier Espiña

- Vogal: Milagros Mourelle

- Vogal: Begoña Nieto

- Vogal: Raquel Bernárdez

 

 

Sorte na nova andaina; e ás familias que entrades novas ou que non coñezades á ANPA: elas son as persoas que interceden e debaten con vós no Consello Escolar e ante outras administracións ou organizacións. Sempre é bo ter o seu contacto para que nos transmitan as queixas, tiróns de orellas e, porqué non, algunha felicitación que teñades para o persoal do cole.

Actividades Extraescolares (ANPA)

Cheque de Libros de Texto

Rematado sobradamente o prazo dado do 6 ao 10 de xullo para a recollida dos cheques, sinalamos a todas as familias que non o recolleron que poden facelo a partires do vindeiro Martes 1 de setembro.

 

 

O Equipo Directivo

Publicación da Listaxe de beneficiarios do Fondo Solidario

 

Tedes as dúas listas nesta LIGAZÓN.

 

(Lembrade mirar os avisos da sección de Libros de Texto!)

Powered by Drupal - Design by artinet