Profesorado

Claustro 2018/19

Adscrición no curso 2018-19

Apelidos e Nome

Adscrición

Titoría e/ou Tarefas Asumidas

Paz Sar, Nerea

EI

Leborán Budiño, Alicia María

EI

Márquez Fernández., Mª Teresa

EI

Iglesias Cajade, Carmen

EI

Apoio e Coordinación de Ciclo

Couselo Castro, Laura

EP

1ºA

Recarey Noya, Alba

EP

1ºB

Pérez Fernánez, Nuria

EP

2º 

Senín Piñeiro, Mª de las Mercedes

EP

Rodríguez García, Mª Carmen

EP

4ºA

Grille Hermida, Mª del Pilar

EP

4ºB + Secretaría

García Garrido, María Luisa

EP

+ Xefatura de Estudos

Illobre González, Mª Laura

EP

6Aº + Coord. ABALAR

Cortés Miranda, Cristina

AL

Horario Completo

Sánchez Crespo, Julio

AL

Horario Completo

Couselo Álvarez, Ana Isabel

PT

Horario Completo

Vázquez Guerra, María Ángeles

PT

Horario Completo

Varela Martínez, Verónica

PT

Horario Completo

García Precedo, Beatriz

EM

Música e Apoio + Dinamización Xeral

Castro Vázquez, Ana María

FI

Lingua Inglesa EI, 1º, 2º e 3º EP + apoios

Fernández Otero, Pablo

FI

Lingua Inglesa 4º, 5º e 6º + Dirección

Rodríguez Sandiás, Rosa

EF

EF Primaria + apoios

Coira Durán, Mª Rita

RC

Compartida

Juiz López, María Dolores

OR

Compartida

Claustro 2017-18

Adscrición no curso 2017-18

Apelidos e Nome

Adscrición

Titoría e/ou Tarefas Asumidas

Leboráns Budiño, Alicia María

EI

Márquez Fernández, Mª Teresa

EI

Mosteiro López, Mª Carmen

EI

Iglesias Cajade, Carmen

EI

Apoio e Coordinación

Pérez Fernández, Nuria

EP

Grille Hermida, Mª del Pilar

EP

2º + Secretaría

Cribeiro Galego, Guadalupe

EP

3ºA

Andrade Vallo, Mercedes

EP

3ºB

Senín Piñeiro, Mª de las Mercedes

EP

Illobre González, Mª Laura

EP

5º + Coord. ABALAR

García Garrido, María Luisa

EP

6Aº + Xefatura de Estudos

Rodríguez García, Mª Carmen

EP

6ºB + Dinamización Xeral

Cortés Miranda, Cristina

AL

Horario Completo

Couselo Álvarez, Ana Isabel

PT

Horario Completo

Vázquez Guerra, María Ángeles

PT

Horario Completo

Gómez Macho, Sara

PT/AL

Horario Completo + Actividades Extraescolares

García Precedo, Beatriz

EM

Música e Apoio + Dinamización Xeral

Castro Vázquez, Ana María

FI

Lingua Inglesa EI, 1º, 2º e 3º EP

Fernández Otero, Pablo

FI

Lingua Inglesa 4º, 5º e 6º + Dirección

Rodríguez Sandiás, Rosa

EF

EF Primaria + apoios

Coira Durán, Mª Rita

RC

Compartida

Cutrín Carbia, Eva

OR

Compartida

Claustro 2016-17

 

Apelidos e Nome

Adscrición

Titoría e/ou Tarefas Asumidas

Márquez Fernández, Mª Teresa

EI

Mosteiro López, Mª Carmen

EI

Leboráns Budiño, Alicia María

EI

Iglesias Cajade, Carmen

EI

Apoio e Coordinación de Infantil

Louzao Reimóndez, Alfonso

EP

Grille Hermida, Mª del Pilar

EP

2ºA + Secretaría

Nieto Otero, María Asunción

EP

2ºB

Bugallo Castiñeiras, María Teresa

EP

Senín Piñeiro, Mª de las Mercedes

EP

García Garrido, María Luisa

EP

5º+ Xefatura de Estudos

Illobre González, Mª Laura

EP

Cortés Miranda, Cristina

AL

Completo

Vázquez Guerra, María Ángeles

PT

Completo

Couselo Álvarez, Ana Isabel

PT

Completo

Gómez Macho, Sara

PT/AL

Completo

Leis Cambeiro, María Manuela

FI

FI EI, 1º e 2º

Fernández Otero, Pablo

FI

FI 3º, 4º, 5º e 6º + Dirección

Rodríguez García, Mª Carmen

EF

Apoio e Dinamización do Centro

García Precedo, Beatriz Veneranda

Mús

Música

Coira Durán, Mª Rita

RC

Compartida

Varela Pedrouso, Nuria

OR

Compartida

EP: Educación Primaria   FI: Filoloxía Inglesa   PT: Pedagoxía Terapéutica   AL: Audición e Linguaxe   EF: Educación Física   EM: Educación Musical

EI: Educación Infantil   RC: Relixión Católica   OR: Orientadora  

Powered by Drupal - Design by artinet