Consello escolar

Consello Escolar 2018-20

Os membros do Consello Escolar 2018-20 son os seguintes:

Presidenta: Luz Balado Ferreiro

Xefa de Estudos: Alicia Leboráns Budiño.

Secretaria: Carmela Rodríguez García

Nome Sector Mandato
 Uxía Maceira Pampín Familias 2018-22
 Raquel Bermúdez Rodal Familias 2016-20
 David Serrano Amerelle Familias 2018-22
 José Luis Soto Campos Familias 2016-20
 Beatriz Boquete Seoane PAS 2016-20
 Rita Coira Durán Docentes 2018-22
 Laura Illobre González Docentes 2016-20
 Beatriz Veneranda García Precedo Docentes 2016-20
 Ángeles Vázquez Guerra Docentes 2016-20
 Teresa Márquez Fernández Docentes 2018-22
 Begoña Nieto Barreiro ANPA Asignación
 Rubén Prol Mariño Concello Asignación

Consello Escolar

A Xunta Electoral do CEIP de Vite, reunida onte, deu visto e prace a todas as actas de escrutinio recibidas de Mestres, Familias e PAS.

 

Os resultados obtidos foron os seguintes:

 

SECTOR

Candidatura

a) Profesorado

García Precedo, Beatriz Veneranda

Electa

Illobre González, María Laura

Electa

Leboráns Budiño, Alicia María

Electa

Rodríguez García, María Carmen

Suplente

b) Nais/Pais/Titores legais do alumnado    

Soto Campos, José Luis

Electa

Bernárdez Rodal, Raquel

Electa

c) Persoal de Administración e Servizos     

Seoane Boquete, Beatriz                                             

Electa

d) ANPA

Faise constar que a representante do sector de pais de alumnos, Dª María Luz López Pardal corresponde á proposta feita pola ANPA do Colexio de acordo co establecido no artigo 39 do Decreto 74/1996, do 17 de outubro (DOG do 21).

e) Concello

Faise constar que o representante do Concello de Santiago de Compostela no centro será D. Xan Xesús Duro Fernández, de acordo coa comunicación recibida do propio concelleiro e co establecido no artigo 39 do Decreto 74/1996, do 17 de outubro (DOG do 21).

 

Contra esta resolución, e de acordo do artigo 51 do Decreto 92/1988 do 28 de Abril, poderase presentar reclamación perante o Xefe Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. O prazo para presentala é de 15 días a partires do 1 de Decembro.

 

Queremos agradecer a todos os actores neste proceso, especialmente das familias aos membros da Mesa Electoral de Familias Jose Antonio Cebey, Sandra Castro e Xabier Espiña  e a Maria del Carmen Giménez da Xunta Electoral pola súa colaboración: GRAZAS!

Eleccións ao Consello Escolar (4)

Presentamos nos adxuntos as papeletas que se usarán para as Eleccións do vindeiro 29 de Novembro.

 

 

Eleccións ao Consello Escolar (3.1)

A toda a Comunidade Educativa:

 

A Xunta Electoral, reunida onte 8 de Novembro, deu en aceptar e validar todas as candidaturas entregadas no centro. 

Entre as familias os candidatos serán: 

 

-Raquel Bernárdez Rodal

-José Luis Soto Campos

 

Tamén se aprobaron os censos e o sorteo de titulares e suplentes da mesa electoral do día 29. Con algunhas das familias que saíron no sorteo xa falamos e agradecemos a súa colaboración. 

Titulares de Mesa Suplentes da Mesa
Mosquera Mosquera, Montserrat/García Oubel, Miguel Alves Almeida, Jhennifer/Espiña Eibes, Leoncio Javier
Jiménez Cerreduela, Elisa/Rosillo Jiménez, Antonio Cebey Quintáns, José Antonio
Castro Mosquera, Sandra/Fdez. Fdez., Eladio Diego Luque Indiano, Diana/Pena Rendo, Javier
Santos Asorey, Raquel/Lema Caamaño, Lino Sánchez Mancebo, Beatriz/Lareo Rguez. Marcos Antonio

 

Mandaremos a información relativa á votación ao longo a semana que vén.

Censo de Titores Legais

Publicamos o censo de titores legais para a votación de mañán da xunta electoral, para a presentación de candidaturas, formación da mesa electoral e eleccións finais da parte de pais, nais e titores legais da renovación do consello escolar.

Estes datos están no tablón de anuncios exterior.

 

Calquera posible erro deberá ser notificado ao centro coa máxima celeridade.

 

Consello Escolar 2015-16

Nome

Tarefa

Pablo Fernández Otero

Presidente

Mª. Luisa García Garrido

Xefa de Estudos

Pilar Grille Herminda

Secretaria

Mª. Rita Coira Durán

Representante do Profesorado

Mercedes Senín Piñeiro

Mª. Laura Illobre González

Cristina Cortés Miranda

Raquel Bernárdez Rodal

Representante da ANPA

Leoncio Javier Espiña Eibes

Representante das Nais e Pais

José Emilio Oti Cabanelas

Ana María Caxade Miramontes

Xan Duro Fernández

Representante do Concello

-

Representante da Administración e Servicios

Powered by Drupal - Design by artinet