Neste curso se pretende mostrar unhos coñecementos básicos en música e, algunhas sensacións derivadas deles.