Información relacionada co novo Proxecto Europeo. Traballos