Skip to Content

INCLÚE-T

Contratos-programa | Consellería de Educación, Universidad y Formación  Profesional

O noso centro foi seleccionado para participar no curso 2020/2021 na convocatoria de contratos-programa, unha iniciativa de innovación educativa desenvolvida desde a Consellería de Cultura, Educación e Universidade para proporcionarlles aos centros docentes públicos unha estratexia de mellora da calidade do ensino.

O noso centro participará na modalidade 5: Inclúe-t. Desenvolveranse medidas que fomenten e melloren a inclusión no centro dirixidas á atención á diversidade, á inclusión educativa e social de todo o alumnado, á colaboración con asociacións que traballan na diversidade funcional, ao fomento de recreos igualitarios e inclusivos, ao desenvolvemento de dinámicas de traballo cooperativo, á creación de escolas de nais e pais, e outras medidas semellantes vencelladas á diversidade que pon de manifesto a pluralidade do alumnado.story | by Dr. Radut