O especial valor da solidariedade nestes momentos actuais.