RECURSOS PARA INFANTIL

A titora comunícase coas familias a través da aplicación Class Dojo e é a través dese medio onde comparten os recursos

 

SELECCIÓN DE VÍDEOS USADOS NORMALMENTE NA MATERIA DE INGLÉS

PARA SAUDAR Ó COMEZO DA CLASE

 

 

PARA FALAR DO TEMPO ATMOSFÉRICO

 

 

 

NÚMEROS ATA 10

 

 

OS NÚMEROS E O RELOXO

 

ACCIÓNS E ANIMAIS

 

 

VOCABULARIO PRENDAS DE VESTIR

 

 

VOCABULARIO COMIDA