En cada un dos temas poderás escoitr a canción que abre a unidade e as audicións correspondentes. Trata de seguilas cos musicogramas que aparecen no teu libro de texto.


En cada un dos temas atoparás a canción que abre cada unidade e a audición que traballamos en cada unha delas para que podas escoitalas as veces que queiras.