Curso de formación do profesorado organizado pola CAFI para dotar ao profesorado dos conceptos básicos necesarios para a creación e organización de contidos empregando o Moodle (Aula Virtual).

Empregarase a videoconferencia como canle de comunicación síncrona co profesor-titor. Para unha comunicación asíncrona empregarase a actividade Foro do propio Moodle.

Profesor-titor: Xosé Luis Barreiro Cebey


Características da actividade: