P.E.C.

Proxecto Educativo de Centro

LIÑA METODOLÓXICA

 • Flexibilidade metodolóxica.
 • Aprendizaxe significativa. Os alumnos aprenderán, a partir do que xa coñecen, aquilo que ten relevancia para eles e que vai a ser útil na súa vida diaria, xeralizando ó seu contexto social.
 • Metodoloxía activa e participativa. Os alumnos aprenderán "facendo" e sendo protagonistas activos. Potenciarase a busca de fontes de información e os agrupamentos flexibles.
 • Globalización. Partirase da análise dos coñecementos previos, para chegar á globalización das  súas aprendizaxes.
 • Adaptación ás necesidades, motivacións en intereses dos alumnos.
 • Aprendizaxe de carácter cooperativo. A colaboración e o aprendizaxe cooperativo permiten que os coñecementos sexan moito máis ricos e o proceso máis motivante.

 

Principios de identidade

Non confesional

Coeducación

Favorecendo a participación equilibrada de ambos sexos.

Formación integral

Participación de toda a Comunidade Educativa.

Integración e non discriminación de ningún alumno polas súas características raciais, sociais e de capacidade persoais.

Convivencia democrática

 • Paz, cooperación e solidariedade
 • Rexeitando todo tipo de violencia.
 • Respecto e defensa da Natureza.
 • Potenciación da capacidade de innovación.
 • Autoridade
 • Baseada no respecto mutuo entre tódolos membros da comunidade Educativa.

Apertura ó entorno

Aberto á actuación e colaboración, dentro da lexislación vixente, de todas aquelas institucións, organizacións ou empresas, de carácter público ou privado que contribúan ó cumprimento dos obxectivos propostos no P.E.C.

Xestión participativa do Centro

Baseada no principio de participación democrática e seguindo o establecido na normativa vixente.

Funcionamento

Horario

 • Xornada continuada de 9 a 14 horas. 
 • Período de adaptación para alumnado de nova incorporación ao centro (3 anos)

Actividades extrescolares

 • Atletismo
 • Banda de música
 • Cociña creativa
 • Fútbol Sala
 • Karate
 • Baile 
 • Baloncesto
 • Patinaxe
 • Psicomotricidade
 • Teatro
 • Tiro con arco
 • Ximnasia rítmica

Biblioteca

 • Dispón de 9.000 exemplares, aproximadamente.
 • Servizos: sala de lectura, préstamo de libros, centro de recursos.
 • Horario: luns a venres nos períodos de recreo para asistencia libre. Aberta en todo o horario escolar para actividades curriculares.

Instalacións do centro

Aulas:

13 de Educación Infantil

29 de Educación Primaria

2 Espazos habilitados para Educación Especial

2 Espazos habilitados para Audición e Linguaxe

Aulas equipadas para:

2 Informática

Música

De material de apoio

Sala Multiusos: Comedor, Salón de Actos, Sala de Exposicións, Auditorio...

Biblioteca

Patios:

1 descuberto

1 cuberto

1 para Educación Infantil

Datos xerais

Situación: Betanzos

Procedencia do alumnado: Betanzos, Coirós e Paderne

Nº de alumnos: 980

Nº de grupos:        

 • 13 de Educación Infantil
 • 29 de Educación Primaria

Nº de profesores: 65

Especialidades do profesorado: Educación Primaria, Educación Musical, Educación Física, Inglés, Francés, Audición e Linguaxe, Pedagoxía Terapéutica, Orientadora.

Tipo de Centro: C.E.I.P. (Centro Público de Educación Infantil e Primaria)

Distribuir contido