Cantiga de romaría

A tía de Alejandra Coronado e o coro de Coirós interpretan esta cantiga de Johan de Requeixo, do século XIII