• Semana do 20 de abril ao 26 de abril

  VENRES 24 DE ABRIL DE 2020

  MATEMÁTICAS, LINGUA E LENGUA:

  O traballo de hoxe consistirá en que realices un test de repaso do traballado durante toda a semana nas tres materias (matemáticas, lingua e lengua). Ademais, os test de lengua e de lingua terán unha parte de comprensión lectora e outra de expresión escrita.

  Recorda que cando accedas a cada un dos test terás que indicar o teu NOME, APELIDOS e a túa AULA. Non teñas presa por acabar o test, non terás maior puntuación por acabar antes. Se queres repetir o test (ou se sacas unha puntuación menor ao 50%) volve a entrar no enlace para realizalo outra vez. Terás de prazo para facer estes tres test ata o xoves 30 de abril de 2020.

  Para acceder a cada un dos test pulsa enriba da materia e escribe o código que aparece ao lado da mesma.

  Ánimo! Seguro que os fas moi ben!

  - TEST DE MATEMÁTICAS: MATE4VALES

  - TEST DE LINGUA: LINGUA4VALES

  - TEST DE LENGUA: LENGUA4VALES

  INGLÉS:

  Vamos a dedicar las actividades de hoy para conmemorar el día del libro que celebramos ayer día 23 de abril. Entra en el blog de inglés. Ahí encontrarás videos y canciones relacionadas con esta celebración y un cuento titulado “Jack and the beanstalk” Por último os dejamos unas manualidades por si os animais.

  AMAR:

  VIERNES: PERDONAR.

  SÁBADO: BONDAD.

  DOMINGO: COLABORACIÓN.

  XOVES 23 DE ABRIL DE 2020

  MATEMÁTICAS:

  - Sumar y restar números decimales. VÍDEO - FICHA.

  LENGUA:

  - Gramática: El sustantivo. VÍDEO - FICHA.

  NATURAIS:

  - Animáis vertebrados: TEORÍA - VÍDEO - TEST

  - Antes de facer o test le toda a teoría e mira o vídeo anotando as cousas que che parecen máis importantes.

  - Nombre de la clase: NATU4VALES

  - Introduce tu nombre: Indica o teu nome, apelidos e a túa aula (4A - 4B - 4C - 4D ou 4E)

  - Tes de prazo ata o mércores 29 de abril para realizar o test.

  EDUCACIÓN FÍSICA:

  - Vamos a movernos. Día 12.

  AMAR:

  - Tratar bien.

  MÉRCORES 22 DE ABRIL DE 2020

  COMUNICADO ÁS FAMILIAS:

  Bo día.

  Escribímosvos para comunicarvos que a día de hoxe aínda non temos unhas instrucións definitivas de como abordar o terceiro trimestre (temos unhas orientacións provisionais).

  Mentres esperamos a recibir as instrucións definitivas, o profesorado do 4º nivel de Educación Primaria estamos revisando e modificando as programacións didácticas para centrar as actividades do terceiro trimestre naqueles aspectos que consideramos máis importantes.

  A distribución das materias nos diferentes días da semana quedará, en principio, do seguinte xeito: Matemáticas: luns, martes, mércores, xoves e venres; Lingua: luns, mércores e venres; Lengua: martes, xoves e venres; Sociais: martes; Naturais: Xoves; e Plástica: mércores. A maiores, as actividades de Música trasladaránsevos os luns; as de Educación Física os martes e xoves; e as de Inglés os luns, mércores e venres. Así mesmo seguiremos traballando un concepto ao día do libro AMAR ata que finalicemos a nosa árbore.

  Mentres non recibamos unha instrución contraria, acabaremos co repaso que estabamos a facer nas diferentes materias e logo seguiremos avanzando nos temas.

  A finalidade de avanzar contidos non é outra que asegurarnos de que cando se poidan explicar de forma presencial (sexa este curso ou o curso próximo) ao alumnado xa lle soe de que estamos a falar e non se teña que afrontar a todos os contidos de cero.
  Saberedes, que tamén debemos facer un seguimento da evolución das aprendizaxes do alumnado durante o período de confinamento.

  Pedirvos que nos reenviedes cada unha das actividades que realizan cada día parécenos sobrecargar de traballo ás familias e somos conscientes de que o noso alumnado, en moitos casos, non sabería facelo de forma autónoma. Polo tanto, buscando outras opcións para facer o seguimento, acordamos que realizaremos un test online semanal de cada materia que reflicta os contidos traballados ao longo da semana.

  Os test de Matemáticas, Lingua e Lengua subiranse á aula virtual os venres (ese día non subiremos fichas nin explicacións novas). O test de Sociais subirase os martes e o test de Naturais os xoves. Para realizar os test poden consultar todo o realizado ao longo da semana. Poden realizar o test cantas veces queiran (ata acertar como mínimo o 50% das preguntas) coa única consigna de que o prazo no que estará dispoñible o test para a súa realización será de seis días. Logo pecharémolo para subir o seguinte test correspondente a esa materia. Para acceder a cada test poñeremos o enlace na aula virtual coa clave que teñen que escribir para poder realizar a proba. É moi importante que lles recalquedes aos vosos fillos e fillas que onde lles pide que poñan o seu nome, non só deben escribir o nome, senón que deben escribir o seu nome, apelidos e indicar cal é a súa clase: 4ºA, 4ºB... Unha vez pechada a enquisa nós poderemos ver e analizar os resultados para determinar con que intensidade se deben repetir eses contidos o curso próximo. 

  Así mesmo, indicarvos que estamos preparando material para o alumnado que requira material de reforzo ou de recuperación. Se é o voso caso, a titotora correspondente poñerase en contacto con vós para explicarvos cales serían as actividades que terían que facer os vosos fillos/as.

  Cando teñamos máis novas volveremos a poñernos en contacto con vós.

  Moitas grazas pola vosa imprescindible colaboración.

  MATEMÁTICAS:

  - Comparación de números decimales: VÍDEO - FICHA.

  - Aproximación de números decimales: VÍDEO - FICHA.

  LINGUA GALEGA:

  - Vocabulario. A tecnoloxía. Diminutivos e aumentativos. FICHA.

  INGLÉS:

  Números del 1 al 100 y horas.

  BLOG: En el blog encontrarás  todos los enlaces de repaso: vídeos, canciones, juegos y ejercicios online.

  - Telling de time: aquí tienes muchos ejercicios de la hora. Selecciona los que más te gusten, no tienes que hacerlos todos.

  PLÁSTICA:

  - Debuxo unha OVELLA.

  AMAR:

  - Respeto

  .

  MARTES 21 DE ABRIL DE 2020

  MATEMÁTICAS:

  - Valor posicional y lectura de números decimales: VÍDEO - FICHA.

  LENGUA CASTELLANA:

  - ORTOGRAFÍA: El sonido R fuerte. VÍDEO - FICHA

  CIENCIAS SOCIALES:

  Le con atención estás instrucións antes de comezar a facer as tarefas de Ciencias Sociais: INSTRUCIÓNS.

  - Vídeo: DE LA PREHISTORIA A LA HISTORIA.

  - Test: DA PREHISTORIA Á HISTORIA 

  Nombre de la clase: SOCI4VALES

  Introduce tu nombre: Indica o teu nome, apelidos e a túa aula (4A - 4B - 4C - 4D ou 4E)

  - Lectura da Teoría: OS PRIMEIROS POBOADORES

  - Ficha: OS PRIMEIROS POBOADORES

  EDUCACIÓN FÍSICA:

  - VAMOS A MOVERNOS. DÍA 11

  AMAR:

  - EMPATÍA

  LUNS 20 DE ABRIL DE 2020

  Comezamos unha semana nova. Vamos que ti podes!

  Ao final das actividades de hoxe podes consultar as fichas de toda a semana.

  MATEMÁTICAS:

  - Unidades decimales: DÉCIMAS - CENTÉSIMAS - MILÉSIMAS - FICHA

  LINGUA:

  - ORTOGRAFÍA: Partición de palabras. O guión: O GUIÓN - OS DITONGOS - FICHA

  - REFRÁNS: Recolle un ou varios refráns que fagan referencia aos meses do ano. Cando teñas un para cada mes, fai un minilibro cunha portada e en cada páxina escribe con letras bonitas o refrán. Por exemplo: En abril, augas mil. Se lle engades algún debuxo quedará aínda moito  mellor.

  INGLÉS:

  - Días de la semana, meses y estaciones: WEB

  MÚSICA:

  - Esta semana seguimos coa melodía A SAIA DE CAROLINA. Recordade que debedes enviar un vídeo coa melodia interpretada en flauta e/ou carrillón ao correo colevales.edmusical@gmail.com. No blogue Vales Musical tedes todo o necesario para traballar a partitura e preparar a melodía.

  AMAR:

  - TOLERANCIA

  FICHAS DE TODA A SEMANA:

  MATEMÁTICAS

  LINGUA GALEGA

  LENGUA CASTELLANA

  Semana do 27 de abril ao 3 de maioSemana do 13 de abril ao 19 de abril