Este curso foi creado durante o ano escolar 2020/2021.o fio que nos une