Guía de recursos para a atención do alumnado no tempo de ausencia ao centro escolar