Información ás familias

Diagnose e seguimento da convivencia escolar

Estimada familia:

No marco da Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020: educonvives.gal, realizáronse no 2015 e no 2019 as enquisas de diagnose que permitiron identificar os puntos fortes e febles na xestión da convivencia e na resolución de conflitos nos centros educativos.

Agora é necesario elaborar unha nova estratexia de convivencia para o período 2021-2025. Neste contexto, faise necesario a realización dunha nova enquisa de diagnose de convivencia de carácter censal e que terá unha periodicidade bianual.

A recollida de datos farase mediante unha ferramenta informática en liña, de xeito automatizado e totalmente anónimo.

As familias que desexen participar teñen que cubrir unha enquisa por cada centro no que teña matriculado algún fillo ou filla, independentemente do número de nenos e nenas que cursen estudos no mesmo centro.

O alumnado leva unha nota informativa co seu código de acceso á recollida de datos sobre convivencia escolar.

A súa opinión é moi importante e valiosa para mellorar a convivencia escolar polo que lle solicitamos que responda con responsabilidade.

NOTA: Na seguinte ligazón pódese acceder ao formulario para a recollida de datos: https://edu.xunta.gal/convfamil

Para garantir a seguridade do proceso a aplicación utiliza un certificado de seguridade da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre que pode non ser recoñecido por todos os navegadores. Se recibe unha mensaxe de alerta non se preocupe. Pode confiar plenamente na seguridade da páxina.

 

Deixamos un adxunto con indicacións sobre a enquisa

Portal web "Xanela aberta á familia" e a guía de alimentación "O ABC do consello alimentario na infancia"

A Consellería de Sanidade presenta o portal web “Xanela aberta á familia” e a guía de alimentación “O ABC do consello alimentario na infancia”.

Xanela aberta á familia” é unha iniciativa para a promoción da saúde infantil con información útil para pediatras, docentes e familias. O seu desenvolvemento está enmarcado dentro do proxecto Riscar, no cal colaboran as administracións competentes de Portugal, Galicia, Castela e León, Extremadura e Andalucía. Inclúe información sobre a alimentación saudable, a actividade física, a saúde e o benestar emocional. A información deste portal organízase ao redor de cada unha das etapas da crianza, desde o embarazo ata a adolescencia e caracterízase por incluír ademáis dos aspectos estritamente informativos, consellos, pautas de actuación e suxestións.

Nesta web, dentro do apartado de alimentación saudable pódese consultar a guía de alimentación “O ABC do consello alimentario na infancia”. Esta guía achega información, ideas e estratexias para acadar un axeitado patrón alimentario tanto no ámbito familiar como nos centros educativos. As recomendacións foron moduladas segundo os condicionantes do feito alimentario, en forma de connotacións sociais, culturais e fisiolóxicas. Consta de distintas seccións nas que ofrece información sobre a composición nutricional dos alimentos, a súa conservación e as distintas elaboracións. Inclúe tamén consellos para facer unha compra saudable e distintas receitas para todas as comidas do día co fin de facilitar a tarefa cotiá de elixir, mercar e preparar alimentos

Para máis información:

Portal web de “Xanela aberta á familia”: https://vida-saudable.sergas.gal/

Guía de alimentación “O ABC do consello alimentario na infancia”: ligazón

Inscripción no sistema de avisos da “Xanela aberta á familia”: ligazón

Para achegar calquera consulta ou suxestión escribir a: Vida.saudable.eps@sergas.es

Video para colaboración co buque escuela Juan Sebastián de Elcano

 

Este vídeo está feito para colaborar co buque escola Juán Sebastián de Elcano da Armada Española, onde navega a nosa concelleira de educación Araceli Regueiro. O buque está dando a volta ao mundo. Falando con Araceli, quedamos en que ao regreso tería que contarnos esta aventura e experiencia tan enriquecedora e da que podemos sacar moita información en relación co proxecto deste ano.

Moitas grazas a todos/as por participar.

 

 

https://youtu.be/L_P8FCw9kPs

 

Vídeo para coñecer o centro

Como este curso non podemos facer xornada de portas abertas, deixamos este vídeo para que coñezades o centro e o seu funcionamento.

Entrevista con Sonia Villapol, científica galega que traballa en Houston, Texas.

Sonia Villapol Salgado é natural de Bretoña, no concello de A Pastoriza, na provincia de Lugo. Graduada en Bioloxía pola universidade de Santiago de Compostela. Doctorouse en Neurociencia na universidade autónoma de Barcelona. Actualmente é investigadora e profesora de neurociruxía nun instituto de investigación en Texas.

A través do EDNL do noso centro que se con ela, accedeu a darnos unha charla que realizouse de xeito simultáneo co CEI Rosalía de Castro de Bóveda, Lugo.

A charla foi o venres 18 de decembro ás 10:15 da mañá e dirixida ao alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de E.P. Tratou sobre a ciencia, a orixe do coronavirus, medidas de prevención, vacinas e influencia do ser humano no medio ambiente como causa ou orixe de pandemias.

 O resto da comunidade educativa puido seguila en directo a través da canle de youtube:

Queremos darlle as grazas a Sonia pola súa amabilidade e por aclararnos tan ben todas as dúbidas que tiñamos.

Graciñas Sonia!

 

 

PUBLICACIÓN DA ORDE QUE REGULA A REPARTICIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

Estimadas familias:

A Consellería de Educación publicou a Orde que regula as bases para a repartición de máscaras entre o alumnado de Educación Primaria.

Será beneficiario aquel alumnado:

 1.Que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar na última convocatoria.

2.Que non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero que:

a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da renda da unidade familiar.

Descargargade nos adxuntos os seguintes documentos:

 

 

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Queridas familias:

Queremos informarvos que as eleccións dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no Consello Escolar realizarase entre os días 23 e 27 de novembro.

Explicamos como vai a ser o proceso:

·        

Constitución da Xunta Electoral . Estará integrada polo director, un mestre/a, unha nai/pai ou titores legais, un representante do persoal de administración. Todos eles (excepto o director) elixidos mediante sorteo público que se celebrará o luns, día 02 de novembro ás 13:00 na secretaría do centro. Designaranse membros suplentes.

·        

É competencia da Xunta Electoral concretar o calendario electoral no que se determinarán cuestións como as datas de presentación de candidaturas, datas de consulta do censo,...). Cando estea feito recibiredes información.

·        

Chegado o momento tamén haberá que crear unha mesa electoral integrada polo director e catro nais/pais ou titores legais designados por sorteo público entre os que non se presenten como candidatos, actuando como secretario/a o de menor idade.

·        

No sector de nais/pais haberá que cubrir 2 prazas vacantes.

·        

Daremos máis información unha vez que se constitúa a Xunta Electoral.

DÍAS NON LECTIVOS

O Consello Escolar do colexio acordou solicitar  o 13 de outubro como día non lectivo, de

acordo co punto 2 do artigo 7 da orde do 25 de xuño de 2020, pola que se aproba o

calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos

públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta solicitude foi aprobada pola Xefatura Territorial de Educación.

 

En consecuencia,  o vindeiro martes, 13 de outubro non haberá clase.

Aula matinal

O luns, día 7 de setembro, coma moi tarde, os interesados/as no uso da aula matinal que non asistiron á reunión do mércores día 2 de setembro, deberán comunicalo chamando telefónicamente ao centro.

O prezo do servizo, non se poderá establecer ata que se saiba o nº de usuarios.

A Dirección.

Distribuir contido