Profesorado

Profesorado curso 2021/22

 

EDUCACIÓN INFANTIL

DNA. BEATRIZ PEREIRO PÉREZ

joseluis3donas@gmail.com
D. JOSE LUIS GAGO MUÑOZ 
DNA. BETLEM BOLEA RUÍZ
APOIO Á INFANTIL
DNA. BELÉN BERNÁRDEZ CIBEIRA
EDUCACIÓN PRIMARIA

aulaprofemarta@gmail.com
DNA. MARTA MATEO DIZ
aulaprofemarta@gmail.com
DNA. EVA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
3ºA
aula3tres3@gmail.com
 
D. GUILLERME RODRÍGUEZ OSORIO 
4ºA
terceiroAdonas@gmail.com
DNA. ALICIA TRONCOSO ALONSO 
 
4ºB
terceiroBdonas@gmail.com
 DNA. ERICA ROCHA FERNÁNDEZ

profe.tamara.soutodonas@gmail.com
DNA. TAMARA FERNÁNDEZ VEGA

yolandadonas21@gmail.com
DNA. YOLANDA VÁZQUEZ VÁZQUEZ 
INGLÉS
DNA. MARINA OTERO PEREIRA
inglesnocole@gmail.com
DNA. ANA Mª FAJO GONZÁLEZ
EDUCACIÓN FÍSICA
D. ATILANO PORTELA ITALIANI
educacionfisicadonas@gmail.com
EDUCACIÓN MUSICAL
DNA. OLGA ÁLVAREZ GONZÁLEZ
olgaprofedonas@gmail.com
ORIENTADORA
MARIA JOSÉ SALGADO GONZÁLEZ
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA
DNA. NOELIA PÉREZ DAVILA
ptsoutodonas@gmail.com
AUDICIÓN E LINGUAXE
 D. FERNANDO EGUINO
RELIXIÓN CATÓLICA
DNA. MARÍA MOLINOS RODRÍGUEZ
relixionsoutodonas@gmail.com

CARACTERÍSTICAS

O colexio ten 20.000 metros de espazo axardinado, pistas e pavillón polideportivo.

Conta tamén con servizo de autobús con coidadoras, comedor escolar, aula matinal e actividades extraesclares organizadas pola ANPA.

O centro ten xornada única de mañá en horario de 09:00 a 14:00 horas.

As clases de inglés e informática impártense a partires dos 3 anos.

A área de plástica impártese en inglés en todos os cursos de E. Primaria.

O colexio conta coas seguintes unidades:

1 Educación Infantil de 3 anos
1 Educación Infantil de 4 anos
1 Educación Infantil de 5 anos
1º curso de Educación Primaria 
2º curso de Educación Primaria
3º curso de Educación Primaria 
4º curso de Educación Primaria (2 grupos)
5º curso de Educación Primaria
6º curso de Educación Primaria
Profesores/as:
4 Educación Infantil 
7 Educación Primaria
1 Educación Física 
1 Educación Musical

2 Lingua estranxeira: 2 deinglés e 1 de francés.

Departamento de Orientación formado por:
   - 1 Orientador (2 días)
   - 1 Especialista en Pedagoxía Terapéutica (P.T.)
   - 1 Especialista en Audición e Linguaxe (A.L.) (3 días)
1 Relixión Católica
Ademais do profesorado contamos con:
1 conserxe
 
Distribuir contido