Liña metodolóxica

Liña metodolóxica:  
  •   Educar na liberdade.
 
  •   Educación laica.
 
  •   Educación non sexista.
 
  •   Respecto á sociedade multicultural.
 
  •   Potenciar o pensamento crítico.
 
  •   Atención ás desigualdades educativas.

 

Ver en documentos do centro:

Proxecto educativo de centro.