Neste curso tedes á vosa disposición recursos e actividades da materia de Educación Relixiosa.

Información variada para traballar os diferentes aspectos das Ciencias Sociais.

Propostas de tarefas e enlaces para ampliar contidos relacionados coas Ciencias da Natureza.

Listado de recursos para traballar e reforzar contidos de Lingua Galega e Lingua Castelá.

Relación de actividades para trabajar los contenidos de Matemáticas

Neste curso tedes á vosa disposición recursos e actividades da materia de Educación Musical.