Saltar navegación.
Inicio

Información xeral

INFORMACIÓN COMEDOR ESCOLAR

Estimadas familias:

Seguindo as instrucións 2/2021 que regulan o funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar 2021/2022, todos os/as alumnos/as do centro, incluídos os de transporte escolar, que desexen facer uso do servizo de comedor escolar, deberán solicitar praza de comedor dende o 30 de xuño ao 8 de xullo de 2021.

A continuación deixámoslle acceso á circular coas instruccións necesarias para realizar a solicitude, así como o acceso a Autodeclaración Responsable e á Solicitude de colaboración no comedor:

PRAZO: As solicitudes recolleranse ata o día 8 de xullo de 2021.

Un saúdo

A dirección

 

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR - FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Publicada a Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/2021.

  • Formas de presentación:

Os cidadáns poderán acceder á solicitude accedendo á aplicación Fondolibros, e unha vez teñan cubertos todos os datos deberán gardala, obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación:

  1. Presentación no centro: Neste caso imprimirá a solicitude e o anexo ll e presentaranos no centro (debidamente asinados), xunto coa documentación ( A solicitude terá asignado un número pola aplicación).
  2. Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

 

No caso das persoas que precisen recoller as solicitudes en formato en papel poden acudir ao centro respectando o seguinte orde na medida do posible, tendo en conta as medidas de seguridades requeridas na situación actual:

Plazos:

  • Familias de 6º de Educación Infantil e 1º de primaria: Venres 22 de maio.
  • Familias de 2º e 3º de primaria: Luns 25 de maio.
  • Familias de 4º e 5º de primaria: Martes 26 de maio.

Para a entrega da documentación, unha vez cumplimentada, establécense os seguintes plazos:

 

  • Familias de 6º de Educación Infantil e 1º de primaria: 1,2,e 3 de Xuño.
  • Familias de 2º e 3º de primaria: 4,5 e 8 de Xuño.
  • Familias de 4º e 5º de primaria: 9,10 e 11 de Xuño.

Horario de entrega: 11:00 h a 13:00h.

As persoas que non poidan acudir nas datas sinaladas deben intentar ter entregada a documentación antes do 16 de Xuño, por organización administrativa no centro.

IMPORTANTE: O alumnado beneficiario de axudas no curso 2019/20 terá a obriga de devolver os libros ao centro para poder acceder a esta axuda. O alumnado de 1º e 2º no ten que devolver os libros. Nuns días publicaranse os prazos establecidos para a recollida e entrega de libros e materiais para cada curso, unha vez entremos na FASE 2 tal e como esixe a lexislación vixente.

 

 

ACTUALIZACIÓN DA INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS DURANTE A 3ª AVALIACIÓN

REPARTO DE MATERIAIS

Dende a Federación Galega de Asociacións de Directivos de Colexios de Ensino Público (FEGADICEP) ,respecto ás consulta sobre o reparto de materiais responde o seguinte: 

"Feita a consulta sobre o movimento que está habendo por parte das anpas, e algunhas direccións e concellos, co tema do reparto de material, comentar o seguinte: Van pechar coa FEGAMP un criterio único de actuación e logo enviarán instruccións aos centros. As direccions non deberían citar ás familias nos centros para a recollida, estando vixente RD do estado de alarma".

Dende o centro, tendo en conta estas indicacións e co fin de respetar en todo momento a legalidade, esperaremos a que nos envien instruccións definitivas para actuar de acordo cos criterios establecidos.

Vimianzo 23-4-2020

 

INFORMACIÓN DE COMEDOR

Estimados pais/nais:

Comunícaselles que recibirán os impresos de comedor correspondentes ós 13 días de uso do mes de marzo por correo ordinario. Unha vez abonado o importe no banco, deben enviar a foto ou o xustificante de pago, onde se aprecie o selo bancario, ao correo electrónico do colexio (ceip.sanvicenzo@edu.xunta.es) para que teñamos constracia do pago.

Recordámoslles que para calquera dúbida poden chamar ao teléfono do centro en horario de mañá onde intentaremos axudalos.Sinto moito a molestias nestes momentos. Desexámoslles o millor e moito ánimo.

Un saúdo

A Dirección

 

* Na publicación que lle segue a esta actualizaranse periodicamente os contidos de traballo para cada curso.

ACTUALIZACIÓN DA INFORMACIÓN XERAL PARA AS FAMILIAS DURANTE O ESTADO DE ALARMA

PUBLICACIÓN DOS BOLETÍNS DE NOTAS DA 2ª AVALIACION:

A partír do venres día 3 de abril, as familias poderán ver os boletíns de notas da segunda avaliación a través da aplicación AbalarMOBIL. As indicacións para instalar a aplicación foron enviadas ás familias na segunda avaliación a través de unha circular á que poden acceder pinchando aquí:

 * As familias que teñan dificultades para instalala debido ao número de teléfono deberán comunicarllo aos titores para que informen ao equipo directivo e poder solucionalo.

AXUDAS DIRECTAS A USUARIOS GRATUÍTOS E SEMIGRATUITOS DE COMEDOR ESCOLAR:

O luns día 30 de marzo publicarase a Orde de axudas directas a usuarios gratuítos e semi-gratuítos (pago de 1 euro) de comedor escolar no Diario Oficial de Galicia. As axudas están destinadas a satisfacer unha compensación  de dous euros e cincuenta céntimos (2,50 €) no casos dos usuarios con gratuidade total e de un euro e cincuenta céntimos (1,50 €) nos casos  que teñen a obriga de satisfacer un euro (1 €) pola prestación do servizo de comedor. Os beneficiarios teñen ata o día 6 de abril para formalizar as peticións. As solicitudes poderán tramitalas as familias por vía electrónica no portal da Xunta de Galicia, ao que poden acceder a través do seguinte enlace: 

Para ter acceso á Orde con máis información prema no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanvicenzo/system/files/ORDE_do_27_de_marzo_ALERTACOMEDORES

No seguinte enlace pode atopar a información resumida e que recolle as preguntas máis habituais. No punto 7 recóllese como é o procedemento para tramitar a axuda:

Para atender dúbida ao respecto atenderémolos no teléfono do centro 881 866 532 en horario de 10:00 a 12:00 h ao longo desta semana. Non se atenderá de forma presencial.

CARTA ÁS FAMILIAS:

No seguinte enlace poden acceder á circular, elaborada polo Claustro, onde informamos ás familias sobre como consideramos que debemos actuar ante a difícil situación que estamos vivindo e como podemos colaborar para ofrecerlles asesoramento e apoio escolar, tendo en conta os medios cos que contamos no noso centro:

Prema aquí:

 

* Na publicación que lle segue a esta seguiremos actualizando os contidos achegados por cada mestre para as distintas áreas. As actualizacións engadiranse nos espazos creados para os grupos e especialidades a modo de enlaces.

 

RECOMENDACIÓNS PARA TRABALLAR NA CASA DURANTE O PERIODO DE COFINAMENTO

A continuación deixámoslles as indicacións de cada mestre para os distintos cursos. Así mesmo dende o centro recomendámoslles ás familias que, dentro do posible, manteñan as rutinas da semana: levantarse, vestirse, almorzar e facer as activiades propostas, co fin de que os nenos/as manteñan uns hábitos e sexa máis levadeiro para todos a estancia na casa. Ademais co mantemento de rutinas e horarios será máis fácil voltar de novo ao cole.

De maneira xeral, as indicacións que vos trasmitimos son recomendacións e repasos principalmente, para que non perdan o aprendido ata o momento e o reforcen. Non serán contidos avaliables. Recomendamos distribuir os traballos ao longo destes días, para que todos os días fagan algo, e que dediquen tempo á lectura.

A medida que teñamos suxerencias e indicacións novas irémolas actualizando nesta publicación no apartado adicado para cada curso e especialidade. Poden acceder aos  contidos pinchando nos enlaces seguintes:

 

EDUCACIÓN INFANTIL:       

          
 
 
1º EP:             
 
Proposta de Traballo 2ª Quincena (23 -3-2020)  
 
  Enlaces a os cuadernos de reforzo de lingua, lengua e matemáticasdo 2º trimestre de 1º E.P :  
 
3º EP:                      
 
Proposta de Traballo 2ª Quincena:

Proposta de Traballo 1ª Quincena: 

 
4º EP:                   
 
Enlaces cadernos santillana:
Proposta de Traballo 2ª Quincena (23 -3-2020)
 

Proposta de Traballo 1ª Quincena (16-3-2020)

        
 
5º EP:          
           
Cadernos de Actividades Santillana:
Proposta de Traballo 2ª Quincena

Proposta de Traballo 1ª Quincena

 
 
CONTIDOS DE INTERESE XERAL PARA DISTINTAS IDADES:
 
* RECURSOS DE AUDICIÓN E LINGUAXE:
 

LISTAXE DO ALUMNADO PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS

Publicada no taboleiro de anuncios do centro a listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos. Reserva curso 2020/2021.

RESERVA DO ALUMNADO PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS

Publicada, dende o día 18 de febreiro de 2020,no taboleiro do centro a listaxe de alumnos/as de centros adcritos con solicitudes de reserva de praza.

VACACIÓN DE ENTROIDO

Dende o CEIP Plurilingüe San Vicenzo de Vimianzo informámolós de que as clases, despois das vacacións de Entroido, se reanudarán o vindeiro xoves 27 de febreiro.

CARREIRA SAVE THE CHILDREN

Con motivo da celebración do Dia da Paz organizamos,como outros anos, a carreira solidaria de Save the Children. Este ano o colexio recadou 772,20€ que foron ingresados como donativo.Gracias a todas as familias pola súa colaboración nas achegas!

 

22 DE XANEIRO FESTIVO LOCAL

Recórdase ás familias que mañán día 22 de xaneiro non haberá clases por ser festivo local.

Distribuir contido