Curso do nivel avanzado nas Tics do profesor deste centro José Rodríguez Costa.