Tentamos achegarnos a un emprego básico do EDI nas aulas.