ACORDOS CONSELLO ESCOLAR

Na última xuntanza do Consello Escolar acordouse por unanimidade:

  • solicitar unha sección bilingüe para impartir a área de Plástica en Inglés.
  • solicitar a subvención que vén de publicar o Concello para actividades  e  saídas culturais.

O prazo para a primeira das solicitudes abrangue ata finais de maio; o da segunda, remata o 30 de abril.