Cursos dispoñíbeis

O traballo da dislexia na aula. Material adaptado. Coordinación docente. Unha mirada máis alá da dislexia

O deseño de formación da PFPP encaixa perfectamente nas variedades que estamos a ter no centro a nivel de alumnado. Precisamos formacion para coñecer ao alumnado, elaborar os seus contidos didácticos e vislumbrar como pode ser a sua vida futura.

Nesta aula recopilaremos actividades, enlaces, documentos... que sexan de interés para todo o alumnado e familias

 

Competencias profesionais

Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do alumnado - Xestión dos espazos, recursos e materiais de aprendizaxe.


Xustificación

O deseño de formación da PFPP encaixa perfectamente nas variedades que estamos a ter no centro a nivel de alumnado. Precisamos formacion para coñecer ao alumnado, elaborar os seus contidos didácticos e vislumbrar como pode ser a sua vida futura.

 

Obxectivos

1.  Integrar a perspectiva maker de xeito transversal no proxecto educativo do centro.

2.  Coñecer os recursos materiais, persoais, de espazo e organizativos dos espazos maker dos centros.

3.  Coñecer e desenvolver boas prácticas.

Referencia: L1901053
Centro de formación e recursos: Lugo
Plan de formación permanente do profesorado:  PFPP 2019/2020 27009347 - CEIP Plurilingüe San Miguel
Temporalización:  09/12/2019  -  04/06/2020

Actualizacion de ferramentas web