Integraranse todo tipo de recursos e actividades para educación infantil, que teñan como temática a festividade do Samaín.