Organización do centro

Normas de organización e funcionamento

Normas de organización e funcionamento aprobadas pola Comisión.

Pode consultalo nos seguintes adxuntos.

 

Simulacro de evacuación

O pasado 9 de decembro realizáronse dous simulacros de evacuación do centro, un dentro do horario lectivo e outro en horario de comedor, con presenza de persoal de Protección Civil, que realizou a valoración do mesmo, como xa fixera a vez anterior, non atopándose elementos ou circunstancias que corrixir.

 

CONSELLO ESCOLAR

O Consello Escolar conta cos seguintes membros:

Equipo Directivo

María Victoria Vilarelle Souto

Mª. Nieves Chouciño Pouso

María Josefa Rego Ara

Representantes dos mestres

Mª. Teresa Nieto Barreira

Mª. Carmen Martínez Purriños

Antonio Estraviz Segret

Mª. Pilar Barreiro Senra

Representantes dos pais

Roberto Amores Carvajales

Diana Carabel Chans

María Dopico Pastor

Lidia Paz Lamela

Representante do Concello CelestinoPérez Recarey
Representante de administración e servicios Ángeles Quintela Parreño
Distribuir contido