Pedagoxía Terapéutica C

Material para alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria que recibe apoio.

Neste apartado imos subir material para o alumando de 3º e 4º de Educación Primaria que recibe apoio, coa finalidade de reforzar as competencias matemática, comunicación lingüïsitca e a competencia dixital. Son tarefas voluntarias e de reforzo. Ademais traballeremos o razoamento lóxico, a atención, a memoria, etc.

Os arquivos van a estar subidos en formato pdf,  os arquivos van a idenficarse da seguinte maneira: nome de actividad, curso e data ( compresión lectora, 3º EP 29.04.20), para facilitar que o alumnado atope as actividades do seu interese.

 

 

Moito ánimo. Guiño

Material para alumnado de 5º de Educación Primaria que recibe apoio.

Neste apartado imos subir material para o alumando de 5º de Educación Primaria que recibe apoio, coa finalidade de reforzar as competencias matemática, comunicación lingüïsitca e a competencia dixital. Son tarefas voluntarias e de reforzo. Ademais traballeremos o razoamento lóxico, a atención, a memoria, etc.

Os arquivos van a estar subidos en formato pdf,  os arquivos van a idenficarse da seguinte maneira: nome de actividad, curso e data ( compresión lectora, 5º EP 29.04.20), para facilitar que o alumnado atope as actividades do seu interese.

Para o alumnado de necesidades educativas especias, os arquivos identificanse da seguinte maneira: nome da actividade, EE e data (contar, EE, 06.05.20).

Ánimo.Guiño

Material para alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria que recibe apoio.

Neste apartado imos subir material para o alumando de 1º e 2º de Educación Primaria que recibe apoio, coa finalidade de reforzar as competencias matemática, comunicación lingüïsitca e a competencia dixital. Son tarefas voluntarias e de reforzo. Ademais traballeremos o razoamento lóxico, a atención, a memoria, etc.

Os arquivos van a estar subidos en formato pdf,  os arquivos van a idenficarse da seguinte maneira: nome de actividad, curso e data ( compresión lectora, 1º EP 29.04.20), para facilitar que o alumnado atope as actividades do seu interese.

 Ánimo.Guiño

Distribuir contido