Orientación

Consellos para o benestar psicolóxico durante o período de corentena

Nestes momentos complicados, temos que coidar a nosa saúde física e a da sociedade quedándonos na casa. Pero tamén é importante coidar o noso benestar psicolóxico agora que teremos que estar dúas semanas máis sen saír de casa.
Por iso aquí déixovos algúns consellos que nos van a axudar, non só a adultos, tamén a nenos a levar mellor estes días.
MANTERSE ACTIVO. Ter algo que facer mantén a nosa mente ocupada e pasarállenos máis rápido o día.

EVITAR PASAR O DÍA EN PIXAMA. Axudaranos a activarnos.

CREARNOS UNHA RUTINA. Non deixar as horas do día ao azar. En días lectivos adoitamos ter unha rutina marcada. Nestes días especiais é conveniente que esa rutina adaptémola ás circunstancias que estamos a vivir, aínda que sexa con actividades de lecer.

VENTILAR A DIARIO TODAS AS ESTANCIAS DA CASA. Renovar o aire para evitar que este quede cargado.

DAR USO A TERRAZAS E BALCÓNS. É conveniente pasar varios momentos ao día ao «aire libre». Se nalgún momento do día nesa terraza/balcón dá o sol, aproveitade ese momento. O sol é unha fonte de vitamina e enerxía.

NON ESTAR TODO O DÍA PENDENTE DOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Normalmente nos programas, as noticias repítenas unha e outra vez de maneira distinta. O exceso de información non nos beneficia.

E que facemos cos NENOS?
Os nenos (e os seus pais) son os que quizais boten máis en falta saír á rúa para xogar. Pero tamén son os que mellor se adaptan ás circunstancias.

EXPLICARLLES A SITUACIÓN. Aínda que sexan pequenos, os nenos teñen capacidade para entender certas cousas. Ás veces, necesitan entender que está a pasar para cambiar «o seu chip».

CREARLLES UNHA RUTINA. Desde que se levantan ata que se deitan. Combinarlles os tipos de xogos que teñen, de tal forma que vaian alternando xogos de maior actividade física con outros que teñan que realizar sentados.

MANTELOS OCUPADOS. Evita que os máis pequenos abúrranse porque non saiban en que empregar o seu tempo. Exponlles retos que os fagan sentirse motivados por realizar unha actividade.

ASOMALOS Ás XANELAS/TERRAZAS/BALCÓNS. Eles tamén necesitan que lles dea o aire. Se dispoñedes de terraza ampla, acondicionarlles un espazo para que poidan xogar aí, mellor que dentro de casa.

SE ESTÁN EN IDADE DE ESTUDO, ESTABLECER HORAS DE TRABALLO. É importante que non perdan ese ritmo para cando teñan que volver ao colexio/instituto. Non estamos de vacacións.

E por último e non menos importante:

TER PACIENCIA. Ás veces se  descontrolarán un pouco, pero non podemos perder os nervios. Son circunstancias especiais. #Ante unha perrencha, sácao da habitación onde estea, tenta acougalo con tranquilidade e ofrécelle unha actividade nova/alternativa que lle axude a esquecer o motivo do seu enfado (un truco é ter pensada de antemán esa actividade).

Consejos para el bienestar psicológico durante el período de cuarentena

En estos momentos complicados, tenemos que cuidar nuestra salud física y la de la sociedad quedándonos en casa. Pero también es importante cuidar nuestro bienestar psicológico ahora que tendremos que estar dos semanas más sin salir de casa.

Por eso aquí os dejo algunos consejos que nos van a ayudar, no sólo a adultos, también a niños a llevar mejor estos días.

MANTENERSE ACTIVO. Tener algo que hacer mantiene nuestra mente ocupada y se nos pasará más rápido el día.
 
EVITAR PASAR EL DÍA EN PIJAMA. Nos ayudará a activarnos.

CREARNOS UNA RUTINA. No dejar las horas del día al azar. En días lectivos solemos tener una rutina marcada. En estos días especiales es conveniente que esa rutina la adaptemos a las circunstancias que estamos viviendo, aunque sea con actividades de ocio.

VENTILAR A DIARIO TODAS LAS ESTANCIAS DE LA CASA. Renovar el aire para evitar que éste quede cargado.

DAR USO A TERRAZAS Y BALCONES. Es conveniente pasar varios momentos al día al «aire libre». Si en algún momento del día en esa terraza/balcón da el sol, aprovechad ese momento. El sol es una fuente de vitamina y energía.

NO ESTAR TODO EL DÍA PENDIENTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Normalmente en los programas, las noticias las repiten una y otra vez de manera distinta. El exceso de información no nos beneficia.

¿Y qué hacemos con los NIÑOS?

Los niños (y sus padres) son los que quizás echen más en falta salir a la calle a jugar. Pero también son los que mejor se adaptan a las circunstancias.

EXPLICARLES LA SITUACIÓN. Aunque sean pequeños, los niños tienen capacidad para entender ciertas cosas. A veces, necesitan entender qué está pasando para cambiar «su chip».

CREARLES UNA RUTINA. Desde que se levantan hasta que se acuestan. Combinarles los tipos de juegos que tienen, de tal forma que vayan alternando juegos de mayor actividad física con otros que tengan que realizar sentados.

MANTENERLOS OCUPADOS. Evita que los más pequeños se aburran porque no sepan en qué emplear su tiempo. Plantéales retos que los hagan sentirse motivados por realizar una actividad.

ASOMARLOS A LAS VENTANAS/TERRAZAS/BALCONES. Ellos también necesitan que les dé el aire. Si disponéis de terraza amplia, acondicionarles un espacio para que puedan jugar ahí, mejor que dentro de casa.

SI ESTÁN EN EDAD DE ESTUDIO, ESTABLECER HORAS DE TRABAJO si aún no lo habeis hecho. Es importante que no pierdan ese ritmo para cuando tengan que volver al colegio/instituto. No estamos de vacaciones.

ELABORAR UN HORARIO. Planificar lo que se va a hacer a lo largo del día estableciendo un horario:  levantarse, desayunar,  hacer las actividades del cole, actividades de ocio, comida, etc. Es decir, planificar el día y llevarlo a la práctica todos los días.

Y por último y no menos importante.... 

TENER PACIENCIA. A veces se descontrolarán un poco, pero no podemos perder los nervios. Son circunstancias especiales. Ante una rabieta, sácalo de la habitación donde esté, intenta calmarlo con tranquilidad y ofrécele una actividad nueva/alternativa que le ayude a olvidar el motivo de su enfado (un truco es tener pensada de antemano esa actividad).

Actividades para hacer frente al confinamiento

Una original forma de entretenernos estos días en casa es a través de ejercicios de escritura creativa como el que os compartimos a continuación. Utilizando los cuentos tradicionales que todos conocemos, vamos a inventar fantásticas historias alocadas a partir de los mismos personajes pero con historias totalmente distintas; para facilitar la actividad os proponemos palabras que podéis introducir en el relato.

 

Las actividades de escritura creativa no solo potencian la imaginación y la creatividad de nuestros peques, además mejoran la expresión escrita. 

Os animo a que a través de esta página y como un juego puedan vuestros hijos practicar la escritura. 

 orientacionandujar escritura creativa a partir de cuentos

 

 

Distribuir contido