ORDE PARTICIPACIÓN FONDO SOLIDARIO LIBROS CURSO 2021-2022

  • Dito formulario tamén se pode recoller na Conserxería do centro.
  • O prazo para presentar solicitudes iniciarase o 21/05/2021 e rematará o 22/06/2021 (ambos incluídos).