Curso 2020-2021

Reunións de inicio de curso

- 5ºB: martes 22 de setembro ás 16:30 horas.

- 5ºA: mércores 23 de setembro ás 16:30 horas.

Só poderá asistir unha soa persona por alumno, debido ás medidas COVID.

 

 

PROTOCOLO COVID

No caso de que algún alumno presente sintomatoloxía compatible coa COVID deberán poñerse en contacto có centro a través do número 881880822.

 

 

Material para o curso escolar 2020/2021

 

 • Dúas máscaras, unha posta e outra de reposto, e unha bolsa de tela ou papel para gardala.

 • Xel hidroalcohólico.

 • Panos de papel.

 • Unha botella de auga ou similar.

 • Unha bolsa resistente de tela, loneta ou similar (tipo das da compra), para garda-los libros e material que non colla na parrilla. Altura inferior aos 55 cm.

 • Lapis do Nº 2.

 • Afialapis.

 • Goma de borrar.

 • Bolígrafo de tinta azul e bolígrafo de tinta vermella.

 • 1 axenda para control da actividade diaria.

 • 1 carpeta arquivadora de argolas (anillas), tamaño A4 e recambio de papel para a mesma. O papel será, preferentemente, raiado para o uso ordinario e cuadriculado para algunhas das actividades de Matemáticas.

 • Fundas transparentes tamaño folio ou separadores, para organiza-los traballos.

 • Carpeta para o traslado das follas de traballo.

 • Ceras duras ou lápis de cores.

 • Regra de 30 cm, cartabón, escuadro e semicírculo pequeno. Recoméndase dispor dunha carpeta, bolsa semiríxida ou calquera outro recipiente de pequeno tamaño para a mellor conservación deste material.

 • Compás.

 • Auriculares tipo botón, con cable (aptos para ordenador).

 • Educación Física:

  • Roupa deportiva (chandal, camiseta, mallas, suadoiro, ...)

  • Raqueta de bádminton e dous volantes (plumas).

  • Calzado deportivo preferentemente de goma branca ou clara para unha mellor conservación do parqué do ximnasio.

  • De padecer algunha enfermidade crónica ou lesión que lle impida facer algún tipo de exercicio físico fágamo chegar por escrito polo seu fillo.

 

Aproveitade o material de cursos anteriores, que está en bo estado.

 

 

 

 

Horario  5º-A

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9,00

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

9,50

Relixión/Valores

E. Física

Sociais

Sociais

L. Castelá

10,40

L. Galega

Música

Naturais

Inglés

E. Física

11,30

Merenda/Plan Lector

Merenda/Plan Lector

Merenda/Plan Lector

Merenda/Plan Lector

Merenda/Plan Lector

12,10

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

12,35

Naturais

L. Castelá

L. Galega

L. Castelá

L. Castelá

13,10

Inglés

L. Galega

Inglés

L. Galega

Plástica

 

 

 

 

Horario  5º-B

 

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9,00

L. Castelá

Matemáticas

L. Castelá

Matemáticas

L. Galega

9,50

L. Galega

Música

L. Galega

Inglés

Matemáticas

10,40

E. Física

Relixión

Valores

Inglés

L. Castelá

Inglés

11,30

Merenda/Plan Lector

Merenda/Plan Lector

Merenda/Plan Lector

Merenda/Plan Lector

Merenda/Plan Lector

12,10

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

12,35

Naturais

Sociais

E. Física

Naturais

Sociais

13,10

Matemáticas

L. Castelá

Matemáticas

L. Galega

Plástica

 

 

 

 

Noticias sobre saúde infantil

(Unha invitación á reflexión)

Estes enlaces que aparecen a continuación pretenden que as familias coñezan, investiguen e reflexionen sobre un tema actual e preocupante, ante o que ninguén pode permanecer indiferente.

 

Niños sobreexpuestos a las pantallas: un riesgo que les puede generar adicción

Sant Joan de Deu

https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/ninos-sobreexpuestos-pantallas-riesgo-puede-generar-adiccion

 

Niños y adicción a internet

María José Mas, pediatra y neuropediatra, ejerce desde el año 2001 en Tarragona, ciudad donde nació y vive actualmente.

Colegiada en el Colegio Oficial de Médicos de Tarragona, es responsable del área de Neuropediatría de la Xarxa Sanitaria i Social de Santa Tecla.

https://neuropediatra.org/2015/05/13/ninos-adiccion-internet/

 

La dopamina, la razón por la que las pantallas tienen el mismo efecto en el cerebro de los niños que los casinos en los mayores

https://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/noticias/la-dopamina-la-razon-por-la-que-las-pantallas-tienen-el-mismo-efecto-en-el-cerebro-de-los-ninos-que-los-casinos-en-los-mayores-video_201812215c1ced640cf2083c2159d9eb.html

 

Hallaron cambios en el cerebro de los niños que pasan demasiado tiempo ante las pantallas de dispositivos móviles

Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos

https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2018/12/10/hallaron-cambios-en-el-cerebro-de-los-ninos-que-pasan-demasiado-tiempo-ante-las-pantallas-de-dispositivos-moviles/

https://www.elheraldo.co/salud/el-cerebro-de-los-ninos-cambia-por-excesivo-tiempo-ante-pantallas-estudio-576182

https://www.cuatro.com/noticias/ciencia/cerebro-ninos-pantallas-exposicion_0_2673300137.html

 

Ojo padres: los niños no deben tener móvil propio hasta los 14 años

https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/hasta-14-anos-ninos-no-deberian-tener-movil-cara-oculta_0_2699025050.html

 

 La necesidad de poner límites

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2019/04/12/psicologavienen-consulta-padres-ninos-2-anos-sienten-sobrepasados/0003_201904S12C2991.htm

 

Cuando dejas de decir ‘no’ a tus hijos

https://www.granadablogs.com/juezcalatayud/2019/11/cuando-dejas-de-decir-no-a-tus-hijos-porque-ya-son-personas-adultas-empiezan-a-decirtelo-ellos-a-ti-es-ley-de-vida/

 

 

¿Por qué es bueno que los niños se aburran?

https://www.elmundo.es/sociedad/2016/07/06/577bd70422601d10218b4584.html