Curso creado para a elaboración do plan dixital do centro.