TAREFAS PARA TRABALLAR AS COMPETENCIAS EDUCATIVAS NESTE TEMPO DE CONFINAMENTO

Reforzo de contidos básicos.
Aprender estratexias e recursos para asentar contidos básicos de Primaria.