Neste curso aprenderemos moitas cousas, algunhas máis difíciles ca outras pero sempre respectando aos nosos compañeiros e compañeiras, traballaremos en equipo, daremos resposta aos nosos intereses, afianzaremos as aprendizaxes de todas as áreas, resolveremos posibles conflitos, levaremos a cabo pequenos proxectos e, en definitiva, aprenderemos a camiñar xuntos mentres aprendemos.

Benvidos á unha nova aventura!