Iniciar sesión: Acceso

Orientación

25º ANIVERSARIO

DESCARGAS DE IMPRESOS PARA A MATRÍCULA

Prema sobre cada documento para poder descargalo:

Achegar ademais a seguinte documentación:

  • FOTOCOPIA DO LIBRO DE VACINAS.os 
  • 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET.
  • CERTIFICADO EMPADRONAMENTO.
  • FOTOCOPIA DA TARXETA SANITARIA.
  • FOTOCOPIADO LIBRO DE FAMILIA  
  • E de ser o caso, FOTOCOPIA DA SENTENZA REFERIDA A GARDA E CUSTODIA DO ALUMNO OU ALUMNA.
AdxuntoTamaño
autorizacion imaxes (1).pdf874.64 KB